Hơn 130 năm qua, Jockey đã dẫn đầu ngành công nghiệp may mặc qua quá trình sản xuất hàng may mặc mà trong đó có sự kết nối với tinh thần phiêu lưu mạo hiểm, không ngừng tìm tòi sáng tạo cái mới. Di sản của chúng tôi, dựa trên sự khéo léo, sức sống và tính xác thực, đánh dấu tư duy tiến bộ và độc lập. Là một thương hiệu được phổ biến rộng khắp toàn cầu, Jockey vẫn tiếp tục truyền cho các bạn trẻ nam và nữ trên toàn thế giới về những cảm hứng sống mới cùng tinh thần tự do khẳng định bản thân và tự tin thể hiện chính mình.

Vị trí: Tầng 1 Lam Sơn Square
http://jockey.com.vn