Bản đồ đường điLAM SƠN SQUARE
Địa chỉ: Tầng 6, số 9 Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 064 3585 598
Mở cửa : 9:00 - 22:00