Tin tức sự kiện

Thứ tư vui vẻ tại CGV Lam Sơn Square

Cơ hội xem phim tại CGV với ưu đãi đặc biệt 55.000đ/ vé 2D và từ 80.000đ/ vé 3D tại CGV Lam Sơn Square